ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

กฎกติกาการลงประกาศ

www.kaituk.com (ขายถูก ดอทคอม) เป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้โฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่าง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย  www.kaituk.com (ขายถูก ดอทคอม) จึงกำหนดกฎกติกาในการลงประกาศเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

หากตรวจสอบพบว่า มีการลงประกาศในลักษณะจงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากทีมงาน ประกาศจะถูกลบในทันที

กฎกติกา
– การลงประกาศจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น
– ไม่อนุญาตให้ใช้หลาย Account ในการลงประกาศสินค้าชิ้นเดียวกัน
– สินค้า/บริการ ต้องไม่จัดอยู่ในข่าย "สินค้าห้ามลงประกาศ" (อ่านด้วย)
– เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับสินค้า/บริการที่สุดเพียง 1 หมวด
หัวข้อประกาศต้องแสดงถึงตัวสินค้าหรือบริการ โดยห้ามมีชื่อบริษัท, ห้ามมี URL และเบอร์โทรศัพท์ และ ห้ามใช้อักขระพิเศษ เช่น @ # ! * & % , / ; : " [ ] $ = + เป็นต้น
– รูปภาพสินค้า ห้ามใส่เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
– ชื่อผู้ประกาศห้ามใส่ เว็บไซต์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ ใส่ชื่อร้านค้าได้
– กรุณาระบุราคาสินค้าให้ชัดเจนทุกประกาศ (ยกเว้นประกาศในหมวดหมู่ ธุรกิจ,การศึกษา)
– ลงสินค้า 1 ชิ้น / 1 ประกาศ และห้ามลงสินค้าชิ้นเดิมซ้ำๆในหมวดเดียวกัน หรือต่างหมวด (spam)
– ในรายละเอียดประกาศต้องอธิบายสินค้าครบถ้วน ห้ามให้อ่านต่อที่เว็บอื่น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ link ออกไปยังเว็บไซต์อื่น
– ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กรุณาใส่ในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น
– ภาพประกอบต้องเป็นภาพของสินค้าชิ้นที่ลงประกาศเท่านั้น และห้ามลงซ้ำภาพเดียวกันใน 1 ประกาศ
– ห้ามลงข้อความ/ภาพลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภาพลามก ล่อแหลม หรือสร้างความแตกแยก รวมทั้งข้อความอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง